Main content

Qepenat prej alumini të profilit të tipit të rendë me fletë aluminiQepenat prej alumini të profilit të tipit të rendë me fletë alumini.

Qepenat prej alumini të profilit të tipit të rendë janë qepena me fletë alumini dhe rekomandohen për kasa të distancave të mëdha (dyer dhe dritare). Lëvizja e tyre bëhet në mënyrë ekskluzive dhe vetëm me motor elektrik me tel ose pa tel (telekontroll), për arsye të peshës.

Në rastet e kasash me përmasa të vogla (dyer) ka mundësi të ekzistojë mundësia të lëvizin me rrip të përforcuar ose me manivelë. Akoma ekziston mundësia e vendosjes së kutisë termoizoluese, me qëllim që të minimizohen humbjet e nxehtësisë edhe nga qepenat prej alumini.

Qepena alumini me fletë alumini - poliuretani

Qepenat prej alumini me fletë alumini me mbushje poliuretani janë qepena alumini të tipit të lehtë dhe rekomandohen për kasa me përmasa të vogla (dritare).

Preferohen shumë për zëvendësimin e kasave - qepenave prej druri dhe lëvizja e tyre mund të bëhet me rrip ose me manivelë ose me motor elektrik.