Main content

Aνοιγόμενα σύστηματα ΑλουμινίουSistem alumini që hapet i tipit të rëndë i përshtatshëm për ndërtimin e kasave prej alumini që hapen të të gjitha llojeve.

Me kasat prej alumini që hapen garantoni siguri dhe estetikë të lartë, me ndërtime të aplikimeve arkitektonike të të gjitha tipeve.

Pajisje të eertifikuara dhe mekanizma me rezistencë të lartë nga industritë më të mëdha evropiane.

Mundësi vendosjeje mekanizmi kyçjeje ekstra me pika të shumëfishta për siguri më të lartë.

Mundësi e madhe zgjedhjeje për mbrojtjen e jashtme me kanate dhe qepena të tipeve të ndryshme.

Ndërtime me standarde të larta sipas modelit evropian EN14351CE.

Matje nga laborator i licencuar provash për depërtueshmërinë e ajrit, padepërtueshmërinë e lagështisë, rezistencën në presionin e ajrit.