Main content

Sisteme termoizoluese alumini që ngrihen dhe tërhiqenSistem kulmor termoizolues alumini që ngrihet dhe tërhiqet i tipit të rendë, i përshtatshëm për hapje të mëdha, që kërkojnë siguri, funksionalitet, estetikë.

Estetikë e jashtëzakonshme, ndërtim me stabilitet dhe përdorim i kollajshëm.

Ideal për hapje shumë të mëdha që kërkojnë pamje të pakufizueshme me izolim të njëkohshëm nga territori i jashtëm.

Rrokullisje e kollajshme falë mekanizmit të posaçëm gjerman që ngre kasën dhe kyç në shumë pika.

Ndërprerje termike e përforcuar si në kanat, ashtu edhe tek drejtuesi për kursim maksimal të energjisë.

Izolim i jashtëzakonshëm dhe padepërtueshmëri e ujit dhe e ajrit. Koeficient i vogël i termo-përçueshmërisë Uw.

Kombinim me panele energjetike prej xhami të emetimit të ulët Ug = 1,0 W/Km2.

Rezultate të pakrahasueshme për sigurinë, për termoizolimin, për mbrojtjen nga zhurmat, për depërtueshmërinë e lagështisë, për rezistencën në presionin e ajrit dhe për depërtueshmërinë e ajrit me matje nga laboratorë të licencuar provash.