Main content

Ndërtime të posaçme Alumini Dritare në formë harku Ndërtime të posaçme rrethoreDritare në formë harku

Dritaret në formë harku ose kasat me kubaturë japin rezultate estetike të jashtëzakonshme, falë formës së veçantë të tyre. Mundësia e rrotullimit të dritareve, fitohet falë mekanizmave të posaçëm, që garantojnë funksionim të përkryer dhe lehtësi në përdorim.

Ndërtime të posaçme rrethore

Ndërtimet në formë harku ose rrethi dhe aplikimi i tyre jep një rezultat të përkryer estetik dhe praktik.

Hekura sigurie

Ndërtojmë dhe vendosim hekura të jashtme sigurie, që hapen ose të palëvizshme në dritare dhe në dyer. Aplikojmë cilindo projekt që na tregoni, duke blinduar me siguri territorin tuaj dhe duke përmirësuar pamjen e shtëpisë suaj.

Përdoret hekur masiv 14-sh për ndërtime më të fuqishme.

 

Ndërtime të posaçme Alumini

Ndërtime të posaçme Alumini

Ndërtime të posaçme Alumini

Ndërtime të posaçme Alumini

Ndërtime të posaçme Alumini

Ndërtime të posaçme Alumini

Ndërtime të posaçme Alumini

Ndërtime të posaçme Alumini